När du behöver hjälp med dränering …

Ja, god dagens på er allt gott folk och här ska jag skriva ett inlägg om dränering. För det är många som behöver den här hjälpen och vi börjar med att gå igenom vad det är för någonting! Dränering är i grova drag det som gör att vatten inte står kvar på marken utan långsamt och säkert leds bort till avlopp eller andra rörsystem. Detta har alltså två huvudsakliga funktioner, för det första ökar det syretillförseln till rotsystemet och för det andra minskar det risken för skador på byggnader och anläggningar orsakade av vattenansamlingar.

Det finns många olika typer av dräneringssystem och de används alla i olika syften. De flesta systemen består av ett antal grävda diken, brunnar och rör som sammankopplas på olika sätt. Några av de vanligaste systemen är:

– Ytdränering: Detta är det vanligaste systemet och används ofta för att dränera mindre områden såsom trädgårdar eller parker. Systemet består av ett eller flera grävda diken som leder vatten bort från det aktuella området.

– Markförstärkande dränering: Detta system används för att stärka och återställa marken i områden där den har blivit skadad av t ex erosion eller översvämningar. Systemet består av en rad olika rör och brunnar som sammankopplas på olika sätt.

– Vattenburen dränering: Detta system används för att dränera stora områden såsom golfbanor eller flygplatser. Systemet består av ett eller flera rörsystem som leder vatten bort från det aktuella området. Nu vet jag ju att de flesta av er vill få hjälp runt era villor och då finns det många företag som kan hjälpa till, och är du liksom jag bosatt här i Uddevalla så finns det ett specifikt företag som jag kommer länka till. Jag har vänt mig till dem och de är mycket, mycket bra och även prisvänliga. Tack för att ni läste detta inlägg!